Chłodzone wodą

Klimatyzatory chłodzone wodą przystosowane są do instalacji w miejscach, w których nie można zastosować jednostki zewnętrznej chłodzonej powietrzem.

Dostępne modele: ścienne, podłogowo-podsufitowe, kasetonowe, kanałowe.

Na zdjęciu: agregat skraplający dla modeli chłodzonych wodą.

Funkcjonowanie:

Co to jest klimatyzator chłodzony wodą?

Klimatyzator chłodzony wodą składa się z dwóch jednostek połączonych ze sobą izolowanymi cieplnie przewodami czynnika chłodniczego. Jedna z nich jest identyczna jak dla klimatyzatora chłodzonego powietrzem. Posiada parownik, wentylator ze stopniową regulacją obrotów, filtry powietrza oraz system regulacji. Sprężarka, skraplacz, zawór czterodrogowy oraz element rozprężny znajduje się w drugiej jednostce z tą różnicą, że skraplacz w tym przypadku jest chłodzony wodą. Dzięki temu rozwiązaniu jednostka ta nie wymaga montażu na zewnątrz budynku. Dodatkową zaletą klimatyzatorów chłodzonych wodą jest wysoka sprawność energetyczna. Tak skonstruowany układ stanowi (analogicznie jak w przypadku klimatyzatorów chłodzonych powietrzem) zamknięty i szczelny obieg czynnika chłodniczego i może on pracować w trybie chłodzenia lub grzania.

 Schemat obiegu chłodniczego z pompą ciepła chłodzonego wodą.

Instalacja:

Te modele są odpowiednie do instalacji w pomieszczeniach o niewielkich rozmiarach lub gdy brakuje ścian granicznych np. w łazience.

Jednostki połączone są ze sobą:

  • Instalacją elektryczną
  • Instalacją z rur miedzianych na czynnik chłodniczy

 

Ten typ instalacji wymaga podłączenia do źródła wody. Artel przewiduje w asortymencie „zestaw podłączenia do wodociągu” złożony z zaworu, złączki i filtra.

 
Przykład instalacji ściennego modelu chłodzonego wodą.
 

Szczegóły podłączenia jednostki zewnętrznej.

ZALECANA MOC CHŁODNICZA KLIMATYZATORA

Powierzchnia sali Gorące pomieszczenia
Pomieszczeniawystawione na silne działanie słońca
Normalne pomieszczenia
Pomieszczenia wystawione na średnie działanie słońca
Chłodne pomieszczenia
Pomieszczenia wystawione na niskie działanie słońca
Powierzchnia okien
0 – 4 m²
Moc klimatyzatora
15 – 25 m² 7.000 BTU/h 7.000 BTU/h 7.000 BTU/h
26 – 35 m² 9.000 BTU/h 9.000 BTU/h 7.000 BTU/h
36 – 50  m² 12.000 BTU/h 12.000 BTU/h 9.000 BTU/h
Powierzchnia okien
8 – 12 m²
Moc klimatyzatora
15 – 25  m² 9.000 BTU/h 9.000 BTU/h 9.000 BTU/h
26 – 35  m² 12.000 BTU/h 9.000 BTU/h 9.000 BTU/h
36 – 50 m² 18.000 BTU/h 12.000 BTU/h 12.000 BTU/h

Typ ścienny

RDH

RJH

Typ przypodłogowo-sufitowy

RTLH

Typ kasetonowy

RCLH

typ kanałowy

RIH